Uroczystości przy grobie śp. płk. Mieczysława Zygmunta (ZDJĘCIA)

Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Szczecinie oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z zastępcą prezydent Kołobrzegu ds. społecznych Iloną Grędas-Wójtowicz złożyli kwiaty na grobie śp. płk. w st. spocz. Mieczysława Zygmunta oraz oddali honor żołnierzom AK przed pomnikiem „Miejsce spoczynku Żołnierzy Armii Krajowej”.

Śp. Mieczysław Zygmunt był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza, honorowym obywatelem Kołobrzegu, prezesem kołobrzeskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Należał do inicjatorów utworzenia Rady Współpracy Organizacji Kombatanckich i Związku Żołnierzy WP Ziemi Kołobrzeskiej, rozsławiającej kołobrzeskie środowisko kombatanckie jako potrafiące wznieść się ponad podziały i spory.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend