W tym roku decyzje o wymiarze podatku dostarczy Poczta Polska. Urzędnicy wydadzą ich około 25 tysięcy

W związku z trwającą pandemią Covid-19 decyzje wymiarowe dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w tym roku doręczane będą mieszkańcom nie przez pracowników urzędu, ale przez Pocztę Polską.

5 lutego Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Kołobrzeg rozpoczął naliczanie wymiarów podatków lokalnych. Wydanych zostanie ok. 25 tysięcy decyzji. Doręczanie decyzji potrwa do połowy marca.

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje dotyczące podatków lokalnych na 2021 rok.
-Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg nie będzie pobierana opłata od posiadania psów.
-W roku 2021 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r.. to znaczy, że stawki na 2021 nie zostały zmienione,
-Kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.
-Zgodnie z art. 210 § 1a ordynacji podatkowej – decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego (podatek od nieruchomości + rolny) dla osób fizycznych sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.
-Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej!

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend