Zieleń Miejska przegrała w sądzie pracy z grupą pracowników ws. podwyżek

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska przegrał sprawę w sądzie z grupą 25-pracowników ws. podwyżek. Jeżeli w ślady kolegów pójdą inni pracownicy, jednorazowy koszt wypłaty wyższych wynagrodzeń może sięgnąć nawet 700 tys. zł.
Prezes MZZDiOŚ nie kryje, że to zachwieje spółką i wymusi zmiany. Czy będą to np. zwolnienia, czy wzrost cen usług świadczonych na rzecz mieszkańców? Dziś tego nie wiemy. Do tematu wrócimy. Dziś publikujemy oświadczenie prezesa Zieleni Miejskiej Jacka Kurzaja.

OŚWIADCZENIE

W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu IV Wydział Pracy z dnia 25 lutego 2021 r. Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o., składa oświadczenie. 

Szanowni Państwo pierwsze decyzje, które podjąłem tuż po objęciu funkcji Prezesa w spółce MZZDIOŚ dotyczyły analizy stanu faktycznego funkcjonowania Spółki we wszystkich jej obszarach. Zweryfikowałem wykonywane zadania, finanse oraz stan kadrowy. Rada Nadzorcza Spółki w ostatnich latach wielokrotnie miała uwagi dotyczące zarządzania Spółką. Wewnętrzny audyt, który przeprowadziłem wykazał niekorzystne zapisy zawarte w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi z roku 2019. 

W myśl tych zapisów, bez względu na osiągnięty zysk bądź stratę, miały zostać wprowadzone podwyżki do pensji zasadniczych. Niestety tak podpisane porozumienie nie jest adekwatne do sytuacji Spółki, jej możliwości finansowych i konkurencyjności. Firma od dwóch lat generuje straty, a to porozumienie naraża Spółkę na pogłębienie istniejącego deficytu. W dalszej perspektywie wiąże się to z wprowadzeniem konieczności restrukturyzacji zakładu. 

Szanuję wyrok Sądu i liczę na konstruktywne rozmowy ze Związkami Zawodowymi, które pozwolą nam wypracować wspólny plan działania. Dziś bowiem staniemy przed dylematem, czy wprowadzać restrukturyzację, czy może szukać innych rozwiązań m.in. takich jak podwyżki cen naszych usług, co uczyni Spółkę mniej konkurencyjną na rynku, a tym samym spowoduje zachwianie stabilizacji całej firmy. Pragnę również zaznaczyć, że tak niekorzystne zapisy w porozumieniu niosą ze sobą realne zagrożenie dla całego zakładu. Nieplanowana i nagła wypłata kwoty ponad 700 tys. złotych, będzie wymagała głębokich zmian restrukturyzacyjnych i nieuniknionych cięć wydatków.

Jestem przekonany, że z dobrą wolą Związków Zawodowych uda się nam pozytywnie rozwiązać tę sytuację. 

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 

mgr inż. Jacek Kurzaj 

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend