Miasto podpisało porozumienie z dzierżawcą terenu pod Camping Baltic

Dziś (22.03) podpisane zostało porozumienie z dzierżawcą terenu
Campingu Baltic. Na jego podstawie jeszcze dziś skierowany zostanie do Rady
Miasta projekt uchwały o wyrażenie przez radnych zgody na zawarcie umowy z
dotychczasowym dzierżawcą do dnia 31 października 2023 r.

Do tego terminu miasto ogłosi przetarg na dzierżawę terenu Campingu.
Co ważne dzierżawca zobowiązał się do zapłacenia czynszu dzierżawnego za
okres 10 miesięcy w nowej wysokości – zgodnie z kwotą umieszczoną przez
miasto w wykazie – 367,5 tysięcy złotych netto. Ponadto zobowiązał się do
złożenia stosownych zabezpieczeń w zakresie obowiązku wydania przedmiotu
umowy po jej zakończeniu.

-Porozumienie pozwoli w bezkonfliktowy sposób odzyskać nieruchomość, a
zarazem zabezpiecza interes finansowy miasta – informuje w specjalnym komunikacie kołobrzeski magistrat – Ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do radnych Rady Miasta Kołobrzeg.

Całą sprawę szczegółowo opisaliśmy w naszym artykule z 21 stycznia. Link pod tekstem.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend