Oświadczenie Jarosława Dembskiego po konferencji ws. ośrodka Gryf

20 lipca dzierżawcy ośrodka Gryf, którzy wygrali przetarg na jego sprzedaż (który został następnie unieważniony) zwołali konferencję, podczas której padło wiele zarzutów pod adresem starosty kołobrzeskiego. Jarosław Dembski i Adam Sienkiewicz z Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej zarzucili Tomaszowi Tamborskiemu m.in. nieudolność przy przeprowadzeniu przetargu. Ich zdaniem transakcja została błędnie opodatkowana podatkiem VAT. Chodzi o, bagatela, 7 mln zł.

Artykuł i zapis wideo konferencji opublikowaliśmy tu: Gorąco wokół Gryfa. VAT, komornik, oskarżenia o kłamstwo i miliony złotych (WIDEO)

Tomasz Tamborski zapowiedział swoją konferencję na jutro. Wideo ze spotkania starosty z dziennikarzami opublikujemy na okkolobrzeg.pl.
Z kolei dziś otrzymaliśmy oświadczenie Jarosława Dembskiego w tej sprawie, w którym odnosi się do swoich słów, które padły 20 lipca podczas konferencji. Publikujemy je w całości pod testem.

OŚWIADCZENIE

W imieniu Spółki i swoim chcę przede wszystkim przeprosić sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie za niepotrzebne stwierdzenia, które mogłyby zostać odebrane jako podważające ich kompetencje i oświadczam, że żadnego wniosku do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z naszej strony nie będzie. Powyższe niefortunne stwierdzenie zostały wypowiedziane w wyniku dużych emocji Prezesa Spółki. 

Spółka zamierza skorzystać z nadzwyczajnego środka zaskarżenia i złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, gdyż w ocenie Spółki wyrok jest wadliwy. 

Istotnie, formalnie, pracodawcą dla pracowników OW Gryf, po zakończeniu umowy dzierżawy, jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, który jest jednak jednostką organizacyjną Powiatu Kołobrzeskiego, a tym samym podlega Staroście Kołobrzeskiemu. Co istotne również, to Pan Starosta w trakcie konferencji prasowych informował o przewidywanym losie pracowników OW Gryf (co więcej nawet pracowników CRIOB), a tym samym postawił się niejako w roli osoby decyzyjnej w tej kwestii. 

Spółka aktualnie nie posiada żadnych zaległości w stosunku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu. 

Spółka nigdy nie wystąpiła z wnioskiem o zwrot VAT z faktury SP/33/2020/D potwierdzającej wpłatę wadium. Faktura nie została zaksięgowana po stronie kosztów uzyskania przychodu i nie pomniejszyła podstawy opodatkowania. Podatek VAT z tej FV nie został odliczony. Spółka nie mogła odliczyć VAT, gdyż został on bezpodstawnie naliczony przez wystawiającego fakturę, a o czym Spółka dowiedziała się już po wpłacie wadium. Spółka jako uczestnik przetargu, podobnie jak wszyscy inni uczestnicy, nie miała żadnego wpływu na jego warunki, w szczególności na sposób skalkulowania ceny. Obarczanie Spółki jakąkolwiek odpowiedzialnością za błędy w organizacji przetargu przez Powiat Kołobrzeski jest całkowicie nieuzasadnione. 

Oświadczam, że informacje na temat powiązania kancelarii prawnej z drugim uczestnikiem przetargu otrzymałem od osób wiarygodnych i spółka będzie w stanie to udowodnić. 

PREZES ZARZĄDU 

Jaroslaw Dembski

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend