Rada Miasta zgodziła się na 9-letnią dzierżawę lotniska pod Sunrise Festival. Do pełnej zgody było jednak daleko

Radni Rady Miasta rozstrzygali dziś losy dzierżawy 12,9 hektara w Podczelu pod organizację Sunrise Festivalu i czterech innych imprez masowych.

Przypomnijmy, że pod obrady Rady Miasta trafił dziś projekt, zezwalający prezydent Kołobrzegu na podpisanie z organizatorem SF 9-letniej umowy dzierżawy działek w Podczelu. MDT Production miałby za każdy rok płacić 246 tys. zł brutto. Do uchwały był dołączony projekt umowy. Szczegółowo opisaliśmy go już wcześniej: Projekt umowy na dzierżawę lotniska pod Sunrsie Festival. Tylko festiwal Wschodzącego Słońca, czy coś więcej? Na ile lat umowa?

-Po raz drugi przedstawiam projekt dzierżawy na dziewięć lat terenów w Podczelu. Projekt ten był wielokrotnie dyskutowany i konsultowany z radnymi, prawnikami i urzędnikami – mówiła prezydent Kołobrzegu – Jesteśmy w punkcie, w którym Rada powinna podjąć decyzję czy wyraża zgodę, czy nie. Dziś nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, żeby ta uchwała nie mogła być procedowania. Zapisy tej umowy są zgodne z prawem, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, nadchodzi taki moment, że trzeba podjąć decyzję.

Wątpliwości było sporo

Projekt został przyjęty. Zgody jednak nie było. Na samym początku sesji radna Izabela Zielińska złożyła wniosek o wycofanie tego projektu z programu obrad. Wśród argumentów, które wymieniła, były m.in. brak wiedzy o oddziaływaniu na środowisko (w tym na Ekopark) oraz brak konsultacji społecznych, głównie wśród mieszkańców Podczela. Z kolei radni klubu Nowy Kołobrzeg zgłaszając swoje wątpliwości, zwracali uwagę na bezprzetargowy tryb podpisania umowy.

– Dlaczego nie chcecie zorganizować przetargu na operatora tego terenu? – pytała prezydent i wiceprezydent Kołobrzegu radna Agnieszka Trafas (klub Nowy Kołobrzeg) – Pod projektem takiej uchwały, na wyłonienie operatora, który będzie musiał udostępnić teren organizatorowi Sunrise Festival w wyznaczonym terminie, bym się podpisała.

-Przetarg oznaczałby, że uzyskamy cenę rynkową. To, co proponuje pani prezydent teraz, zawiera jednak pewną uznaniowość – stwierdził z kolei Piotr Lewandowski, przewodniczący Rady Miasta (klub Nowy Kołobrzeg)

Jak głosowali radni?

9 radnych było za. Nikt nie był przeciw. 8 radnych się wstrzymało od głosu. Dwóch radnych nie uczestniczyło w posiedzeniu.

-Klub Prawo i Sprawiedliwość wstrzyma się od głosu, i całą odpowiedzialność za wydzierżawienie tego terenu w ten sposób, czyli bez przetargu, ponosi pani prezydent – stwierdził radny Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu PiS.

sf 1024x576 - Rada Miasta zgodziła się na 9-letnią dzierżawę lotniska pod Sunrise Festival. Do pełnej zgody było jednak daleko

1 Komentarz

Napisz komentarz
  1. 24 lutego, 12:59 Kolobrzegg1

    Bardzo dobra decyzja! Sunrise jest potrzebny naszemu miastu.

    Reply this comment

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend