W porcie w Kołobrzegu znowu jest przeładowywana ukraińska kukurydza

Po trzech miesiącach przerwy do kołobrzeskiego portu znów wjechał pociąg towarowy z ukraińską kukurydzą.

Źródło: Port Kołobrzeg

Kołobrzeski port należy do pionierów akcji wspierania tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę drogą morską, m.in. do krajów Europy Zachodniej i Afryki. Pierwszy transport dotarł tu 6 kwietnia 2022 r., nieco ponad miesiąc po napaści Rosji na Ukrainę. Do kwietnia 2023 r. w Kołobrzegu przeładowano ponad 108 tys. ton ukraińskich produktów zbożowych, przy czym jak podawały źródła Sparks Polska Sp. z o.o., ładunków tych było więcej o ok. 48 tys. ton niż w Porcie Świnoujście. Mimo to 21 kwietnia tego roku dla tranzytu zboża z Ukrainy uwzględniono tylko cztery państwowe porty (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście), dopiero po interwencjach Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg rozszerzono listę uprawnionych podmiotów o kołobrzeski port.

„Błąd czy też omyłkowe pominięcie Kołobrzegu w rozporządzeniu ministra, całkowicie wyłączyło nasz port z obrotu na okres tygodnia” mówi Artur Lijewski, Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg. „Ale finalnie okazało się, że proces odtworzenia porozumień z poszczególnymi partnerami w całym ciągu transportowym był na tyle skomplikowany, że dopiero po ponad 3 miesiącach wracają do nas ładunki typu agro pochodzące z Ukrainy. Straty finansowe, które szacujemy na ok. 150 000 zł nie były dla nas tak dotkliwe, jak utrata naszej wiarygodności i stabilności realizacji kontraktów zawartych z naszymi partnerami po polskiej stronie.”

Jeszcze w kwietniu Prezes Lijewski przypominał w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury, że roczne możliwości przeładunku ukraińskiego zboża w kołobrzeskim porcie sięgają 300 tys. ton. Zaś przy dokapitalizowaniu Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg, czyli miejskiej spółki, kwotą 15 mln zł, która zostałaby przeznaczona na wybudowanie dodatkowych hal magazynowych i zakup kolejnego sprzętu służącego do przeładunków, wolumen przeładunkowy zwiększy się do 500 tys. ton rocznie. Dokapitalizowanie na poziomie 100 mln zł pozwoli podwyższyć ten wskaźnik do 1,5 mln ton rocznie. Te 100 mln zł to środki niezbędne do dokończenia przebudowy wejścia do kołobrzeskiego portu wraz z wykonaniem prac inwestycyjnych, wskazanych w wykonanej w 2021 r. ekspertyzie dotyczącej rozbudowy Portu Kołobrzeg. W planowanym zakresie prac przewidziano przebudowę ok. 280 m nabrzeża należącego do Marynarki Wojennej, poszerzenie w tym miejscu kanału portowego do szerokości 60 m i pogłębienie do 8,3 m głębokości, a także modernizację obrotnicy i ostróg po zachodniej części portu.

Przypomnijmy, Port Kołobrzeg pełni funkcję handlowo – rybacką i pasażerską. Swoim kontrahentom udostępnia dziś do przeładunków 6 krytych magazynów o powierzchni 8 725 m2, które mogą przyjąć 11 tys. ton ładunków. W porcie handlowym znajdują się place składowe o powierzchni 40 tys. m2, posiadające certyfikat HACCP. Port, jako jedyny port na środkowym wybrzeżu, dysponuje bocznicą kolejową o długości 621 m, dwoma elewatorami zbożowymi o łącznej pojemności blisko 6 tys. ton oraz nabrzeżami przeładunkowymi o łącznej długości 668 metrów. Do portu mogą wpływać jednostki o długości do 100 m i szerokości do 15 m oraz zanurzeniu do 5 m.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend